A kampány fontos célja a vidéki élet feltételeit meghatározó szereplők bevonása. A vidéki önkormányzatok és vállalkozások számára ezért egy olyan versenyt hirdetünk, ahol összegyűjthetjük a vidéken maradást ösztönző programokat, eszközöket. A hagyományteremtő verseny célja megmutatni, hogy az önkormányzatok és vállalatok milyen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a vidéki élet perspektívát jelentsen a fiatalok számára.

A díjat a két kategória 1-1 legpéldamutatóbb szereplője kapja, aki egy évig az Év Fiatalbarát Önkormányzata, az Év Fiatalbarát Vállalata címet használja.

2014 Fiatalbarát Vállalata
2014 Fiatalbarát Önkormányzata

Pályázati űrlap

Pályázó típusa
 • A pályázó önkormányzat/vállalat rövid bemutatkozása (max. 1000 karakter)
 • A pályázat kifejtése (a fiatalok vidéken érvényesülését támogató egyedi program, projekt, best practice pontos kifejtése; eddigi eredményei, résztvevők körének számszerűsítése, jövőbeli elvárt teljesítmény részletezése; min. 2000, max. 5000 karakter)

Pályázati feltételek

Pályázat leírása:

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet pályázatot hirdet a Vidékünk Jövője Program keretében. A program céljai között szerepel a vidékről történő elvándorlás megállítása, a fiatalok számára a helyben maradásra és a tanulmányok után a hazatérésre ösztönző feltételek kialakítása, valamint a képzett, világlátott fiatalok vidékre költözésének segítése. Az akció kiemelt célja az is, hogy a vidéki élet meghatározó szereplőit bevonjuk, ezért a vidéki önkormányzatok és vállalkozások számára olyan versenyt hirdetünk, amelyben megmutathatják, ők milyen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a fiatalokat segítsék a vidéken való boldogulásban.

A pályázat célja:

A pályázók által a korábbi években indított olyan, a fiatalok igényeire épülő, közösségi, közéleti részvételt elősegítő mintaértékű kezdeményezések, saját intézkedések, szolgáltatásfejlesztések bemutatása, amely segíti a helyi társadalom szolidaritásának növekedését, valamint erősíti az ifjúsági korosztályok szülőföldhöz/lakóhelyhez való kötődését.

Pályázati kategóriák:

 • Az Év Fiatalbarát Önkormányzata
 • Az Év Fiatalbarát Vállalata

Pályázók köre:

 • települési önkormányzatok (kivéve fővárosi önkormányzatok)
 • vállalkozások (kivéve fővárosi telephelyű vállalkozások)

Pályázat szakmai szempontjai

Az Év Fiatalbarát Önkormányzata pályázat esetében:
 • saját mintaértékű intézkedések, szolgáltatások bemutatása (kiemelten tehetséggondozás, fiatalok vissza- és/vagy betelepedését elősegítő intézkedések bemutatása)
 • a helyi fiatalokat munkához segítő vagy vállalkozói készségüket fejlesztő önálló programok és eddigi eredményeinek bemutatása
 • egyéb mintaértékű, a településen megvalósuló kezdeményezés bemutatása, amely elősegítei a fiatalok helyben maradását.
A pályázat során előnyt jelent:
 • a megvalósított program számszerűsített eredményeinek bemutatása (például vállalkozóvá vált fiatalok száma, ösztöndíjban részesített fiatalok száma, stb.)
Az Év Fiatalbarát Vállalata pályázat esetében:
 • A fiatal munkavállalók vidéken maradását ösztönző és segítő önálló vállalati program bemutatása
Az elbírálásnál előnyt jelent:
 • számszerűsíteni tudja a fiatal (16-29 éves) munkavállalóinak arányát a vállalkozáson belül
 • egyéb olyan vállalati intézkedés/program bemutatása, amely segíti a fiatalok helyi munkavállalását, helyben maradását (például családbarát intézkedések, fiatalok képzési lehetőségeinek segítése)

A legjobb alkotásokat egy jó gyakorlat gyűjteményben kívánjuk megjelentetni. A nyertesek egy éven keresztül viselhetik az Év Fiatalbarát Önkormányzata és Vállalata címet.

A pályázat nyerteseit ünnepélyes díjátadó keretein belül hirdetjük ki 2014. december 9-én a IV. Vidékfejlesztési Napon a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

A pályázatok szakmai és tartalmi bírálatáért felelős:

 • NAKVI - MNVH

A pályázat bíráló testülete:

 • Dr. Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár, az Irányító hatóság vezetője
 • Dr. Eperjesi Tamás, Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet főigazgató-helyettese
 • Dr. Brandt Sára, MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság igazgatója

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázati űrlap hiánytalan kitöltése és a pályázat online feltöltése
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának határideje:

2014. november 30.

A pályázat benyújtása:

A pályázati anyagokat 2014. november 30-ig a www.videkunkjovoje.hu weboldal felületére kérjük feltölteni.

További információ

Petruska Emese
petruskae@nakvi.hu
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel: +36 1 362 8120